Groenekan
Home.Nieuws.Historie.Ontwerp.Onthulling.Sponsors.Links.Contact.
Onthulling

De onthulling vond plaats op woensdagmiddag 28 mei 2014, op de kop af 70 jaar nadat de B-17 de noodlanding maakte. De locatie is hoek Versteeglaan / Groenekanseweg in Groenekan. Helaas werkte het weer niet mee maar desondanks was er toch veel belangstelling voor deze ceremonie en was de bijeenkomst hartverwarmend.

 

Na inleidende muziek uit de jaren 40 van de vorige eeuw door de BigBand van Kunstenhuis Biltse Muziekschool van onder een inderhaast opgezet tentzeil, werd de ceremonie om 15:25 geopend door Arthur Everts, voorzitter van de Stichting B-17 monument Groenekan die de aanwezigen welkom heette.

Na hem voerde A.J. Gerritsen, burgemeester van de gemeente De Bilt het woord en hij sprak daarbij een woord van dank uit aan alle mensen die zich hebben ingezet om in een toch korte tijd zo’n fraai monument te realiseren.

Namens de 15 Amerikaanse gasten sprak Darrell Waite, zoon van radiotelegrafist Clyde Waite de waardering uit voor het feit dat met dit monument blijk wordt gegeven van de dankbaarheid die men in  Nederland nog steeds heeft voor zijn bevrijders.  Aansluitend werd het monument onthuld door kinderen van groep 8 van de Nijepoortschool en lazen Makenna Mulder, een kleindochter van staartschutter James Mulder en Maaike Steenbeek gezamenlijk een gedicht voor.

Vervolgens hield luchtmachtpredikant P. Van Duijvenboden een overdenking ter nagedachtenis, waarna het monument symbolisch werd overgedragen aan de Nijepoortschool, die het monument adopteert. Daartoe werd door Ryan Mulder, kleinzoon van James Mulder een vitrinekast overhandigd aan Jacobien Flier, directrice van de school. De vitrinekast zal een plaats krijgen in de hal van de school en bevat een onderdeel van de B-17 en een daarin gevonden detail van een landkaart, die op zijde werd afgedrukt met daaromheen de portretten van alle 10 bemanningsleden.

Hein van Hoffen blies vervolgens de Last Post en na een minuut stilte speelde de BigBand het Amerikaanse volkslied; een emotioneel moment voor vele aanwezigen.

Tot slot werden alle bezoekers uitgenodigd een rode of witte roos neer te leggen bij het monument, waaraan velen gevolg gaven.

 

 

Voor meer foto’s: klik hier en voor een reportage van de onthulling van Regio TV De Bilt klik hier. Wilt u al het filmmateriaal van Regio TV De Bilt over de onthulling bekijken (meer dan een uur) klik dan hier

 

Na afloop van de ceremonie namen vele bezoekers nog de tijd om het monument in de regen te bewonderen, waarna de receptie in het dorpshuis de Groene Daan ook druk werd bezocht. De werkgroep mocht vele complimenten ontvangen voor het monument en alles eromheen, maar we konden dat compliment met gemak teruggeven: de support van de Groenekanse bevolking is geweldig geweest en met zo’n groot draagvlak moest dit wel een succes worden.