Groenekan
Home.Nieuws.Historie.Ontwerp.Onthulling.Sponsors.Links.Contact.
Nieuws

Op 25 november 2013 organiseerde de Dorpsraad Groenekan een thema-avond over de noodlanding van een B-17 in Groenekan op 28 mei 1944.

Op die avond deed kolonel Ivo de Jong, in zijn vrije tijd militair historicus, verslag van de gebeurtenissen op die dag, nu bijna 70 jaar geleden. De opkomst was met zeker 75 bezoekers groot en ook burgemeester Gerritsen van De Bilt was bij de toehoorders. Klik hier voor het verslag in de Vierklank van 11 december 2013.

De werkgroep B-17 Monument Groenekan begon op die avond zijn wervingsactie voor financiële steun om het monument op 28 mei 2014 te kunnen realiseren.

 

 

Op 23 december 2013 heeft de werkgroep een juridische status gekregen door de oprichting van de Stichting B-17 monument Groenekan. De stichting werd ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59493100.

Als doel staat vermeld: “Het oprichten en instandhouden van een monument en/of informatieplaquette in Groenekan ter herinnering aan de deels omgekomen bemanning van een aldaar neergestorte B-17 bommenwerper van de 8ste Amerikaanse luchtmacht op 28 mei 1944”.

In de Vierklank van 8 januari 2014 werd opnieuw aandacht besteed aan de komende oprichting van het B-17 monument in mei. Onder de kop Opmaat naar oorlogsmonument” staan reacties van mensen die van het neerstorten van de bommenwerper getuige zijn geweest. Klik hier om dit artikel te lezen. In de twee volgende nummers zijn opnieuw enkele reacties gepubliceerd: klik hier en hier.

Eind januari hebben wij een bankrekening bij de Rabo bank geopend op naam van de eind december opgerichte stichting. Het rekeningnummer vindt u op de home pagina. Als u uw donatie gedaan hebt via de ING rekening ten name van penningmeester Hein Banken, dan hoeft u zich geen zorgen te maken, ook uw donatie komt geheel ten goed aan onze stichting.

In de week van 24 februari wordt er samen met leerlingen van de Nijepoortschool in Groenekan een huis-aan-huis inzamelingsactie in Groenekan en Blauwkapel gehouden ten bate van het B-17 monument. Op 12, 13 en 14 februari zijn daarvoor al flyers rondgebracht. Wij hopen dat de inwoners van Groenekan ons project een warm hart zullen toedragen. Iedereen die € 5 of meer bijdraagt zal van ons een op naam gesteld certificaat ontvangen uit waardering voor de gegeven steun.

Vanaf augustus 2013 is de werkgroep B-17 Groenekan bezig om een monument op te richten ter nagedachtenis aan de noodlanding van een B-17 bommenwerper in Groenekan op 28 mei 1944. Kolonel Ivo de Jong hield bij de Probusclub Oud Maartensdijk een lezing over dit gebeuren en Hans Steenbeek ging met zijn overbuurman Jan van Tiggelen aan de slag om een ontwerp te maken en te praten over realisering daarvan bij mogelijke leveranciers. Met de gemeente De Bilt werd overleg gevoerd over de plaats van het monument in Groenekan: de hoek Versteeglaan / Groenekanseweg werd daarvoor een goede plaats geacht. Met de Nijepoortschool werd gesproken over het adopteren van het monument door de schoolkinderen na de oprichting. Zowel de burgemeester van De Bilt als de directie van de Nijepoortschool reageerden enthousiast.

Inmiddels heeft Ivo de Jong ook contact gezocht met nabestaanden van de bemanning van de B17; enkelen van hen zullen bij de onthulling van het monument op 28 mei betrokken zijn.

 

 

 

 

Van 19 februari t/m 23 april zal nevenstaande advertentie wekelijks worden afgedrukt in het huis-aan-huis blad De Vierklank. In totaal is dat 10 keer. De uitgever van De Vierklank, Vario Pers,  sponsort de helft van de kosten van deze advertentie.

Een kijkje in de werkplaats van De Wilde Metaal op 1 maart. Het B-17 monument begint zoals u kunt zien al vorm te krijgen, hoewel het hier nog in stukken uit elkaar lijkt te zijn gevallen. Maar in de komende weken zullen al die stukken een prachtig geheel gaan vormen.

Op 1 maart is ook de bekisting met stalen vlechtwerk voor de betonnen sokkel gereed gekomen in de garage van Hans Steenbeek. Op die dag is het vervoerd naar De Wilde Metaal waar later het beton gestort zal worden. Zie de foto hieronder. Voor wat betreft het monument zelf liggen we dus prima op schema!

Ivo de Jong heeft in het verleden contact gezocht met de nabestaanden van de bemanningsleden van “onze” B-17 bommenwerper in Amerika. Nu ze horen dat wij hier bezig zijn met het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de crash hebben 15 van hen te kennen gegeven dat ze graag willen overkomen om dit moment bij te wonen.

Aangezien niet allen kapitaalkrachtig zijn hebben we gemeend hen tegemoet te komen in verblijfkosten en ook om met hen op zondag 25 mei een trip te organiseren naar de officiële herdenking van de gevallenen tijdens de 2de wereldoorlog op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. In Margraten heeft een van onze bemanningsleden, Thomas Roskowick, zijn laatste rustplaats gevonden.

Een en ander betekent dat we ons aanvankelijke budget met zo’n € 2.000 zullen overschrijden en we hebben dan ook het target op onze thermometer op de home pagina verhoogd van € 10.000 naar € 12.000.

De huis-aan-huis inzameling in Groenekan en Blauwkapel, die in de week van 23 februari is gestart, heeft tot 25 maart ruim € 3.800 opgebracht; een enorm succes, waarvoor we de gevers maar uiteraard ook de vijf collectanten die zich hiervoor ingezet hebben hartelijk danken.

Buiten deze inzamelingsactie hebben ook andere particulieren uit Groenekan maar ook van elders een bijdrage geleverd. Alles bij elkaar ontvingen we van particulieren tot nu toe ruim € 6.300, veel meer dan we vooraf hadden ingeschat. Wij zijn erg blij dat het B-17 monument door zoveel mensen wordt ondersteund. Het is voor ons een duidelijk teken dat onze inspanningen worden gewaardeerd. We zijn inmiddels zo ver met de fondsenwerving dat we met zekerheid kunnen zeggen dat het monument er zal komen!

Bij de  laatste Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Maartensdijk hebben wij nog een flyer mogen insluiten waardoor er mogelijk nog wat meer giften van particulieren zullen binnenkomen.

Op 23 april bezocht de inmiddels tot generaal bevorderde Ivo de Jong de Nijepoortschool en vertelde het verhaal van de noodlanding van de Groenekanse B-17 aan de leerlingen van groep 7 en 8. Zij zullen het monument ter nagedachtenis aan de crashlanding na de onthulling adopteren en dankzij de voortreffelijke presentatie van Ivo zijn de leerlingen nu al prima voorbereid op deze taak. Er werd ademloos geluisterd, met name door de jongens, en een van hen begreep niet waarom de bemanning van de B-17 niet snel het bos in gevlucht was; hij wist wel goede schuilplaatsen.

 

De verschijning van een generaal in gevechtstenue in de klas is geen alledaags verschijnsel, en dat laten onderstaande foto’s duidelijk zien. Voor een verslag in de Vierklank van 7 mei, klik hier

Op zaterdag 10 mei in alle vroegte stond de ploeg van Willem van Ettekoven uit Maartensdijk met groot materieel klaar om de eerste spade in de grond te steken voor het op te richten monument. Enkele uren later was het plaatsen van de betonnen sokkel, met daarin de langgerekte kavelsloten duidelijk zichtbaar, gereed en is de eerste belangrijke stap voor de oprichting van het monument gezet. Hieronder enkele foto’s hiervan; voor nog meer foto’s klik hier.

Op donderdagmiddag 15 mei werd in de Trouwzaal van gemeentehuis Jachtlust in Bilthoven het eerste exemplaar uitgereikt van het gedenkboek “We will remember them” aan burgemeester A.J. Gerritsen van De Bilt door Julius van Hoffen. Julius heeft geheel belangeloos de lay-out van dit gedenkboek verzorgd en is de zoon van brandweerman K.K. van Hoffen, die op 28 mei 1944 betrokken was bij de het blussen van “onze” gecrashte B-17 bommenwerper.

Het prachtige gedenkboek met 56 pagina’s gedenkboek is te koop voor slechts € 5. Zie de home page voor meer informatie.

Op woensdag 21 mei 2014 hebben liefst drie huis-aan-huis bladen in onze regio aandacht besteed aan de onthulling van het monument en de uitgifte van het gedenkboek. Het zijn de Vierklank, de Biltsche Courant en StadsPers. Klik op de naam van het blad om het artikel te lezen. Er stond nog een tweede artikel in de Biltsche Courant over de uitgifte van het gedenkboek: klik hier.

 

Op zaterdag 24 mei kwamen al 8 van onze Amerikaanse gasten aan, en op zondagochtend 25 mei in alle vroegte volgden de laatste 7. Om half 11 vertrokken we op 25 mei met alle Amerikanen en een aantal gastgezinnen en andere betrokkenen met een bus van het ministerie van Defensie naar Margraten om de jaarlijkse memorial day bij te wonen die daar op het Amerikaanse oorlogskerkhof werd gehouden. Wij bezochten daar onder andere het graf van Thomas Roskowick, de enige van de 3 omgekomen bemanningsleden van onze B-17 die daar begraven ligt. Hieronder ziet u een foto van zijn graf met daarachter alle 15 Amerikaanse gasten. Zij waren allen diep onder de indruk van de ceremonie.

Op 28 mei was het dan zover, de dag van de onthulling. Na een voorjaar met veel mooi weer was dat helaas op deze woensdag niet zo; het heeft vrijwel de hele dag geregend. Maar ondanks dat was de onthullingsceremonie erg sfeervol en zeker voor onze Amerikaanse gasten ook emotioneel.

In een eerder op de  dag  opgenomen interview met Darrell Waite, de zoon van radiotelegrafist Clyde Waite bracht deze het treffend onder woorden: “I would think that all the men would have a tear and a smile”. Klik hier om deze tv opname van RTV Utrecht te zien. Voor een reportage van de onthulling gemaakt door Regio TV De Bilt klik hier.

 

De grote opkomst met veel paraplu’s was hartverwarmend. Een inderhaast opgezette tent maakte het voor de BigBand van de Biltse Muziekschool toch mogelijk om de ceremonie muzikaal te omlijsten en van de receptie na afloop in dorpshuis De Groene Daan werd druk gebruik gemaakt.

Meer over deze onthulling en ook meer foto’s vindt u op de pagina “Onthulling”

 

In alle huis-aan-huis bladen die eens per week uitkomen werd op 4 juni ruim aandacht besteed aan de onthulling. De Vierklank plaatste een bericht op de voorpagina: klik hier. In de Biltsche Courant werd er op 2 pagina’s aandacht aan besteed: pagina 3 en pagina 13. Stadspers tenslotte plaatste deze foto met een kort onderschrift op de voorpagina.

Op dinsdagavond 28 oktober 2014 heeft Generaal Ivo de Jong nogmaals zijn presentatie gehouden over de lotgevallen van de  Groenekanse B-17 bommenwerper, dit keer voor de Historische Vereniging Sint Maerten. Hij trok opnieuw een volle zaal, in dit geval die naast de Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan in Maartensdijk. De resterende exemplaren van ons gedenkboekje “We Will Remember Them”werden grif verkocht en daarmee is de totale oplage van 540 exemplaren uitverkocht.

Van Regio TV De Bilt kregen wij het volledige video materiaal van de onthulling op 28 mei 2014. Deze film van de onthulling en enkele interviews duurt ruim 1 uur en kunt u bekijken via deze link.

Copyright Regio TV De Bilt 2014.

Op 28 mei 2015, 1 jaar na de onthulling en 71 jaar na de crash, werden er bloemen gelegd bij het monument door leerlingen van de Nijepoortschool, die het monument hebben geadopteerd. De Vierklank van 3 juni besteedde er aandacht aan: klik hier

Filmer Jorrit van der Valk heeft een documentaire gemaakt over de noodlanding van de B-17 in een eiland bij Groenekan. Op woensdag 24 juni 2015 gaat deze documentaire in premiere in Het Lichtruim in Bilthoven. Hans Mieras, wethouder van cultuur in De Bilt en Ivo de Jong zullen de documentaire introduceren. Voor kaartjes zie www.kunstenhuis.nl

In de Biltsche Courant van 10 juni werd hieraan aandacht besteed: klik hier.